Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Jakt
Jakt

Rapportere jaktåret 2010/2011

Alle som betalte jegeravgift for jaktåret 2010/2011, skal enten sende inn skjemaet som fulgte med jegeravgiftskortet, eller rapportere elektronisk.  Dette gjelder selv om du ikke har vært på jakt siste jaktår, eller om du har vært på jakt uten å få utbytte. Frist er 1. mai.

Jegere som ikke rapporterer innen fristen, blir ilagt en tilleggsavgift, for tiden på kr 185. Tilleggsavgifta vil bli lagt til jegeravgifta neste år.

Dere kan rapportere elektronisk på denne siden: http://www.jakt.ssb.no/jakt/

 

Jakttider

Det er ofte spørsmål om jakttider for diverse arter. Følgende link fører til oversikten på lovdata .

Disse skal være oppdatert hele tiden:

http://lovdata.no/for/sf/md/xd-20070201-0112.html#2

 

Revejakt

I løpet av de siste 100 åra har revebestanden økt sterkt over hele Norge. Rødreven er en sentral art i norske landskap, med stor innvirkning på andre arter. Nå spør også forskerne om det er behov for ei mer aktiv forvaltning av rødreven.

Rådyrkalver , hare, egg og kyllinger utgjør en stor del av revens meny, og påvirker disse bestandene. Det oppfordres derfor fra sentralt hold å beskatte rødrevbestanden hardere. Også i Svelvik synes det som bestanden er økende, og...

Les mer …
 


Side 8 av 8

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside