Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Styresaker Handlingsplan for aktiviteter 2011 / 2012

Handlingsplan for aktiviteter 2011 / 2012

BESKRIVELSE AV AKTIVITETER I REGI AV STYRET OG UTVALGENE

Styret for Svelvik jeger- og fiskerforening har utarbeidet følgende handlingsplan for perioden juni 2011 frem til neste årsmøte 20. mars 2012:

Førende for handlingsplanen er det faktum at foreningen har ”ligget nede” i ca 10 år, og valg av aktiviteter settes derfor til et moderat nivå frem til vi har fått vitalisert medlemsgruppa. Med det menes at vi ønsker å vurdere engasjementet rundt et begrenset antall aktiviteter, slik at vi med sikkerhet har muligheter til å gjennomføre de planer vi lanserer i handlingsplanen. Stort engasjement fra medlemsmassen tilsier en gradvis økning av aktiviteter i fremtidige handlingsplaner.

 Oppgitte aktiviteter er under detaljplanlegging, og vil bli omtalt på hjemmesida og satt inn i kalender når de er ferdig planlagt.

Generelle satsinger:

Ø  For å holde medlemmene oppdatert på lokale og sentrale temaer og satsinger vil foreningen fortsette å utvikle sin hjemmeside. Ny tjeneste på siden i løpet av høsten vil være registrering av nye dyrearter i Svelvik marka – fortrinnsvis hjort og gaupe. Dette for å være litt i forkant av disse artenes inntreden i vårt nærområde.

Ø  Foreningen vil satse særskilt på ungdom, og vil rette mange av sine aktiviteter mot denne aldersgruppa spesifikt, og i samhandling med øvrige medlemsaktiviteter.

Ø  Styret vil også følge opp det gode samarbeidet som er etablert med Svelvik grunneierlag.

 

Kursvirksomhet og temakvelder:

Ø  Kurs i hagleskyting – Det benyttes ordinære skytedager på Eplerød før sommerferien, og settes opp dato for når instruktør vil være tilstede. Dette annonseres på hjemmesida og i kalender.

Ø  Kurs i kasting med flue.

Ø  Fluebinderkurs

Ø  Fellefangst – kurs og praktiske øvelser

Ø  Temakveld – Lokking av rev

Ø  Jegerprøvekurs – avvikles over 9 samlinger i perioden april og mai 2012

 

 

Aktiviteter:

Ø  Bygge 2 – 3 nye foringskasser for rådyr

Ø  Fortsatt deltakelse i vinterforing av rådyr. Tilsyn og fylling av foringsautomater.

Ø  Opplæringsjakt / fadderordning for førstegangsjegere

Ø  Uformelt klubbmesterskap i skyting – hagle og rifle

Ø  Fisketurer

Ø  Havfisketur

Ø  Fiskestell – kultivering av gytebekker o.l.

Ø  Medlemsmøte – september/oktober 2011

Ø  Fiskekonkurranse – Mars 2012

Ø  Årsmøte – 20. mars 2012

 

Vedtatt av styret for Svelvik jeger- og fiskerforening 06.06.11

 

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside