Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Jakt Revejakt

Revejakt

I løpet av de siste 100 åra har revebestanden økt sterkt over hele Norge. Rødreven er en sentral art i norske landskap, med stor innvirkning på andre arter. Nå spør også forskerne om det er behov for ei mer aktiv forvaltning av rødreven.

Rådyrkalver , hare, egg og kyllinger utgjør en stor del av revens meny, og påvirker disse bestandene. Det oppfordres derfor fra sentralt hold å beskatte rødrevbestanden hardere. Også i Svelvik synes det som bestanden er økende, og Svelvik JFF ønsker derfor å oppfordre medlemmene til å ta del i en spennende og utfordrende jaktform som også fremmer bevaring av de andre viltartene. Sesongen er snart over for denne gang (15. april) men vi ønsker å ta dette opp som et tema i forhold til samarbeidsprosjekter med Svelvik Grunneierlag med tanke på neste jaktsesong.

Les mer om revejakt og revebestander på følgende linker:

http://www.njff.no/portal/page/portal/hedmark/rodrev

Se også små snutter om revelokking på Youtube:

http://www.youtube.com/results?search_query=revelokk&aq=f

 

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside