Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Styresaker Årsmøte 2014

Årsmøte 2014

Svelvik Jeger- og Fiskerforening ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2014.
Årsmøtet avholdes på Gamle Frithjof torsdag 19. februar kl 18.00.

Saker til behandling er:

1) Konstituering
-Godkjenning av innkalling og dagsorden
-Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
2) Årsberetning
3) Revidert regnskap 2014
4) Innkomne årsmøtesaker
5) Foreningskontingent
6) Handlingsprogram og budsjett
7) Valg av:
-Styre i henhold til §6
-Valgkomite på 2 medlemmer
-To revisorer
8) Formell avslutning av årsmøtet og underskrift av protokoll
 

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside