Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Jakt Våpen og ammunisjon Innskyting av kikkertsikte

Innskyting av kikkertsikte

Innskyting av kikkertsikte.

 

Tidligere har jeg skrevet om rifle kjøp, og hvorfor det er viktig med å kjøpe et godt kikkertsikte.  Med en solid stålmontasje som forankrer kikkerten til rifla.  Hvordan justerer man inn kikkerten??

Sånn det ordinært gjøres.  Så da står du der da,,,,, med ei ny rifle og ei pakke skudd på skytebanen.  Sola skinner, og million gliset er der.  Nå gjelder det å få skutt inn greiene, og ta storviltprøven… Da starter «trøbbelet i tårnet» for noen.  De får ikke skutt inn kikkerten, og ammo pakken begynner å bli tom.  D fleste prøver på egenhånd, helt til det gjenstår et par skudd igjen i eska.   Da er det vanskelig å hjelpe vedkommende.  Her kommer en innføring i hvordan du går frem.

 

Montering


Det første jeg gjør på riflene mine, er å sjekke at montasjen min er rett. Før jeg monterer kikkertsikte.  Det gjør jeg med dette settet.  På øyemålet, ser jo montasjen din helt super ut….  Helt til du monterer disse spiss barene inn i ringene…  Da er virkeligheten en helt annen.


alt




På Leupold stålmontasje, kan man justere bakre base høyre eller venstre ifht fremre.  Er det høydeforskjell mellom ringene, kan man klippe ut en fòring fra en brusboks.  Hvis forskjellen er stor.  Bør en børsemaker dreie ned den ene basen eller ringen.  Selv om montasjene er lagd til riflemerket ditt, er det ikke sikkert de er helt rette.  Faktisk må de aller fleste endres noe på.    Det for at kikkerten ikke skal stå i spenn mellom ringene, for det er ikke bra.  I de verste tilfellene, har man ikke nok innvendig justering i kikkerten, til at man treffer blinken man skyter på.  Siden montasjen er såpass skjevt montert.

Når jeg monterer kikkert, låser jeg rifla i en arbeidsbenk.  Vatrer opp våpenet.  Deretter monteres kikkerten i ringene, mens trådkorset justeres inn etter et laservater.  Da blir alt rett, og man her et godt utgangspunkt for skyting.


Innskyting


Det første jeg gjør når jeg kommer på banen, er å sette opp en 100m rundblink på 35-50m.  Trekker sluttstykke helt ut av rifla.  Legger rifla på noen sandsekker.  Jeg kan nå se gjennom løpet, siden sluttstykket er borte.  Ser gjennom løpet, for å finne igjen den svarte innerblinken til skiva på 50m.  Justerer rifla på sandsekken, så sentrere av det svarte på blinken, er midt i løpet.  Når rifla da ligger og peker mot senter av blinken, justerer jeg kikkertsikte inn.  Så det også, er sånn ca i midten av det svarte.  Jeg har lest bruksanvisningen, og vet at både side og høyde-veis er det 80 klikk i kikkertsikte.  Det varierer fra merke til merke.  Er du usikker, er det bare å dreie til en side, til det stopper, så gå motsatt vei, og telle antall klikk du får.   Etter grov innjusteringen min, klikker jeg ut helt til kikkertsikte ikke har fler klikk å gi.  Den stopper av seg selv.  Det jeg ønsker, er å sjekke hvor trådkorset er ifht grov innjusteringen jeg akkurat har gjort.  Jeg ønsker å ligge så nære midten av justerings området som mulig til kikkertsikte.  Har du kun 10-15 klikk igjen til en av side, opp eller ned før det ikke går og skru mer.  Bør du prøve å justere inn montasjen på nytt, for da er noe virkelig skjevt, og det er som regel montasjen.  Da står kikkerten virkelig i spenn, med mindre løpet er skjevt.  Men er jeg sånn ca midt i, så er jeg happy med det.  Jeg justerer den tilbake med trådkorset i senter av blink.

Setter inn sluttstykket, og er klar for første skudd på 100m.  I den svarte inner tieren på blinken, har jeg satt en hvit klistrelapp.  Sikter på den, holder i rifla som jeg normalt ville gjort under trening, og jakt.  Kun med litt støtt under armen fra sandsekken, for å holde rifla i ro.  Ikke legg rifla på sandsekken.  Du har ikke med deg sandsekk på jakt.  Skuddet går, og jeg kjenner det var et godt skudd.  Er du usikker på om skuddet ditt var godt, så skyter du et til.  Det for å bekrefte forrige skudd.


To måter å justere inn kikkertsikte


Den vanlige


Ta med en linjal ut til blinken, og mål differansen mellom siktepunkt og treff punkt.  La oss si det var 20cm for lavt, og satt 20cm til høyre for bullseye.  Min kikkert har klikk verdi 1cm/100m.  Det vil si at for hvert klikk jeg tar på kikkerten, så flytter jeg siktepunktet med 1cm på 100m.  Jeg skrur da 20 klikk venstre, for å kompensere for de 20cm til høyre, og justerer 20 klikk opp, for de 20 cm under.  Neste skudd skal da gå midt i.


Mange kikkerter har Amerikanske klikk verdier, og justeringen er som regel  ¼ tomme på 100 yards.  1 tomme er 2,54cm. 100 yards er 91m.                          

 2,54 x 0,25 ( ¼) = 0.635.  (0,635/91m)x100m=0,6978mm/100m.  Lik 7mm@100m

Altså et kikkertsikte med amerikanske verdier, justerer 7mm på 100m pr klikk.  Gitt du skal justere det samme som overnevnte treffpunkt eksempel med amerikanske verdier, vil det bli slik.

200mm / 7mm=28,5=29 klikk.  Obs. gjør om 20cm til 200mm.  Vi justerer kikkerten da opp med 29 klikk og justerer venstre 29 klikk.  Da bør man være veldig nært midten av blinken.


Den andre metoden


Denne metoden er noe lik, men da skal vi justere kikkerten ifht kulehullet i skiva. Vi vet hvor vi siktet, og vi vet hvor vi traff i skiva på 100m.  Da har vi to kjente punkt.  Jeg legger nå rifla tilbake på sandsekken.  Legger den stødig, så den ikke kan flytte seg.  Jeg plasserer trådkorset der jeg siktet opprinnelig.  Gjennom kikkertsikte, kan jeg se hvor kulehullet er.  Har som regel merket det, med en skive lapp av motsatt farge av skiva.  F.eks treffer jeg i det svarte, setter jeg på en hvit lapp.  Men jeg nå dreier forsiktig på justering hjulene på kikkertsikte, setter jeg trådkorset over den markeringslappen på kuleinnslaget i skiva.  Viktig at rifla ikke flytter seg på sandsekken mens du justerer.    Har du klart å holde rifla helt i ro, er du nå mer eller mindre innskutt.  Merker du at rifla gjorde en bevegelse, så stopper du justeringen, og skyter et skudd med å sikte i midt av blink.  Du er enda utenfor bulleye, men du er nok nærmere senter nå.  Da må du igjen starte opp med å legge trådkorset der du siktet, og justere videre til du nårdet nye kulehullet, som er markert.  Du er nå mer eller mindre innskutt.


Dagen du skyter inn, bør det være nært vindstille.  Det med tanke på vinden sin påvirkning på kula sideveis.


Justering for kulefall på lengere avstander


De to mest vanlige klikk verdiene på kikkertsikte, er de nevnt over.  Altså 7mm@100m Amerikansk og 1cm@100m Europeisk.  Hvor mye må du justerer kikkerten din, på 200m for å treffe midten??

På 200m vil klikk verdien være 1,4cm@200m og 2cm@200, som vist under.  Altså for hvert klikk du tar på kikkerten på 200m, flytter du nå treffpunktet med 1,4- og 2cm.  Enkel måte å regne ut det på, uavhengig av avstand blir som følger.  På avstander over 100m, sett komma to desimaler frem.  Har fjern nullene fra avstanden i regnestykket, setter de i parrantes her, for å vise utregning.


200m                                                    500m                                                    1000m

2(00)m x 7mm = 1,4cm                 5(00)x 7mm = 3,5cm                      10(00)x 7mm= 7cm

2(00)m x 1cm = 2cm                       5(00)x 1cm = 5 cm                           10(00)x 1cm= 10cm


Ei 6,5x55 rifle er skutt inn på 100m.  Det skytes noe skudd på 200m.  Kulene sitt innslag i blink, sitter nå 14 cm nedenfor siktepunktet.  Det på grunn av lengere avstand til blink, og kulefall.  Hvor mange klikk må kikkertsikte klikkes opp, for å treffe punktet det siktet på med kula??


For kikkerter med 1cm@100m

Klikkverdi kikkert på 200m = 2(00)m x 1cm = 2cm pr klikk            

14cm kulefall /2cm = 7 klikk opp


For kikkerter med 7mm@100m

Klikkverdi kikkert på 200m = 2(00)m x 7mm = 1,4cm pr klikk      

14cm kulefall / 1,4= 10 klikk opp


Lykke til med innskyting av kikkert.  Skulle du ha problemer med montering, og innjustering av kikkert.  Så er det bare å ta kontakt med jaktutvalget.


Skrevet av

Per-Øivind Larssen












 

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside