Svelvik JFF

 • Forstørr
 • Standard skriftstørrelse
 • Forminsk
Home Styresaker Årsmøtesaker 13.03.14

Årsmøtesaker 13.03.14

Årsmøtesaker 13.03.14

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Årsmelding fra siste kalenderår
 3. Revidert regnskap 2013
 4. Innkomne årsmøtesaker
  1. Endring av Vedtekter for Svelvik Jeger- og fiskerforening (vedlagt)
  2. Retningslinjer for utvalgsarbeid
  3. Orienteringssak
 5. Foreningskontingent
 6. Handlingsprogram og budsjett
 7. Valg av styremedlemmer (Valget gjennomføres av valgkomiteen)
 8. Valg av utvalgsmedlemmer
 9. Valg av 2 revisorer og 2 medlemmer til valgkomite
 10. Formell avslutning av årsmøtet og underskrift av protokoll

Vedlegg:
 

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside