Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Styresaker Sakskart årsmøte 2013

Sakskart årsmøte 2013

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2012. Som tidligere annonsert avholdes årsmøtet på Gamle Frithjof torsdag 07. mars kl 18.00.

Saker til behandling er:

Årsmøtesaker

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

2) Årsmelding fra siste kalenderåralt

3) Revidert regnskap 2011

4) Innkomne årsmøtesaker

4.1 Opprettelse av skytebaneutvalg

5) Foreningskontingent

6) Handlingsprogram og budsjett

7) Valg  av styre iht. §8

8) Valg av utvalgsmedlemmer

9) Valg av revisor og 2 medlemmer til valgkomite

10) Formell avslutning av årsmøtet og underskrift av protokoll

Vi opplyser at vi har kandidater til alle verv, men det er mulig for medlemmer å fremme alternative forslag under valget!

Etter at årsmøtet er avsluttet går møtet over i ordinært medlemsmøte.

 

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside