Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Styresaker Informasjon fra Årsmøtet 20.03.12. Revidert 22.03.12

Informasjon fra Årsmøtet 20.03.12. Revidert 22.03.12

altStyret retter med dette en takk til 16 stemmeberettigede medlemmer og 2 "støttespillere" som fant veien til årsmøtet i kveld - 20 mars.

Det rettes samtidig en takk til alle som har stilt seg til rådighet for verv i foreningen, og til valgkomiteen som har gjort en formidabel jobb med å rekruttere medlemmer inn i både styre og utvalgene! Oversikt er lagt under Styret i venstremenyen.

Som leder ser jeg nå nye muligheter for å skape den revitalisering av foreningen som var målet når vi bestemte oss for å ta et tak for å "gjenoppstå" i 2008/2009. Jeg ser frem mot kommende år med optimisme, og mener at medlemmene også vil merke at foreningen nå har fått besatt vervene i alle utvalg med mange engasjerte og motiverte personer. Dette skal gjenspeiles i foreningens aktivitetstilbud, og jeg håper vi i løpet av kort tid kan tilby engasjerende aktiviteter for både jegere og fiskere, og håper selvfølgelig på stor oppslutning fra medlemmene.

Årsberetning og årsregnskap ligger nå på hjemmesida under styresaker.

Årsmøteprotokoll og informasjon fra årsmøtet vil bli lagt inn på samme kategori på hjemmesida i løpet de nærmeste dagene.

Handlingsplan og budsjett er under bearbeidelse i de respektive utvalg, og vil bli lagt på hjemmesida og i kalender ca 1. mai.

 

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside