Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Styresaker Årsmøtesaker - 20. mars kl 18.00

Årsmøtesaker - 20. mars kl 18.00

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2012. Som tidligere annonsert avholdes årsmøtet på Gamle Frithjof tirsdag 20. mars kl 18.00.

Saker til behandling er:


Årsmøtesaker

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

2) Årsmelding fra siste kalenderåralt

3) Revidert regnskap 2011

4) Innkomne årsmøtesaker

5) Foreningskontingent

6) Handlingsprogram og budsjett

7) Valg  av styre iht. §8

8) Valg av utvalgsmedlemmer

9) Valg av 2 medlemmer til valgkomite

10) Formell avslutning av årsmøtet og underskrift av protokoll


Etter at årsmøtet er avsluttet går møtet over i ordinært medlemsmøte.


 

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside