Svelvik JFF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Svelvik JFF

Båndtvang

Lov om hundehold:

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder,

Les mer …
 


Side 26 av 26

Sponsorer

Klikk på logoen for å komme til sponsorens hjemmeside